Vy över Västerås. Fotograf: Muu foto

Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB) var Västerås stads marknads- och näringslivsbolag. Hösten 2021 beslutade bolagets ägare Västerås stad att bolaget i sin dåvarande form skulle avvecklas och istället ingå under stadens organisation.

Västerås marknad & näringsliv AB:s alla verksamheter, Visit Västerås, Invest Västerås och expectrum, arbetar idag fortfarande inom sina affärsområden med att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. De ingår idag i Västerås stads organisation.

Välkommen att kontakta oss

Porträtt: Eva Lilja. Fotograf: Pia Nordlander

Eva Lilja

Näringslivsdirektör

021-39 01 11 | 076-569 12 11

eva.lilja@vasteras.se

Grafisk symbol för Västerås marknad & näringsliv AB

Västerås marknad & näringsliv AB

vmnab@vasteras.se

Bolagets verksamheter